Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 179.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 163.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 163.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 185.00/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1645.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Notice

Notice

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८

Apr 13, 2022

Press Release of Petroleum Price

Press Release of Petroleum Price 2068-12-22

Apr 6, 2022

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगंज, बारा )

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगंज, बारा )

Apr 4, 2022

Press Release

Combined Press Release

Apr 2, 2022

Press Release of Petroleum Price

Press Release of Petroleum Price

Apr 1, 2022

४०औ वार्षिक साधlरण सभा सम्बन्धि सूचना

४०औ वार्षिक साधlरण सभा सम्बन्धि सूचना

Mar 17, 2022

Press Release of Petroleum Price 2078-12-02 24:00 hrs

Press Release of Petroleum Price 2078-12-02 24:00 hrs

Mar 17, 2022

Press Release of Petroleum Price

Press Release of Petroleum Price

Mar 17, 2022

पुराना तथा टुटेफुटेका जिन्सी सामाग्रीहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना

पुराना तथा टुटेफुटेका जिन्सी सामाग्रीहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना

Mar 9, 2022

press Release

2078-11-19

Mar 3, 2022