Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 179.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 163.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 163.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 185.00/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1645.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Notice

Notice

बढुवा सिफारिश गरिएको बारे सूचना (सूचना न. १८/२०७५-७६)

बढुवा सिफारिश गरिएको बारे सूचना (सूचना न. १८/२०७५-७६)

Dec 21, 2018

बढुवा सिफारिश गरिएको बारे सूचना (सूचना न. १२/२०७५-७६)

बढुवा सिफारिश गरिएको बारे सूचना (सूचना न. १२/२०७५-७६)

Dec 12, 2018

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको खुला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना न. ९/२०७५-७६)

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको खुला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना न. ९/२०७५-७६)

Dec 3, 2018

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको आन्तरिक प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारे सुचना (सूचना न. ८/२०७५-७६)

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको आन्तरिक प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारे सुचना (सूचना न. ८/२०७५-७६)

Nov 20, 2018

सूचना नं . ५ /२०७५-७६ - उमेर हद को सन्दर्भमा

सूचना नं . ५ /२०७५-७६ - उमेर हद को सन्दर्भमा

Oct 28, 2018

बढुवा गरिएको बारे सुचना

सुचना नं: ४/२०७५-०७६

Oct 8, 2018

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

Sep 28, 2018

नेपाल अायल निगम लिमिटेडकाे ३६ अाै‌ँ वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेकाे सूचाना

नेपाल अायल निगम लिमिटेडकाे ३६ अाै‌ँ वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेकाे सूचाना

Sep 28, 2018

मौजुदा सूची स्टाण्डिङ्ग लिष्ट मा दर्ता गर्न सम्बन्धि सूचना

मौजुदा सूची स्टाण्डिङ्ग लिष्ट मा दर्ता गर्न सम्बन्धि सूचना

Sep 28, 2018

सूचना नं‍. २२/२०७४-७५

सूचना नं‍. २२/२०७४-७५

Sep 28, 2018