Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 178.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 175.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 175.0/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 170.0/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1420.0/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1800.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Notice

Notice

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगंज, बारा )

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगंज, बारा )

3 Apr 2022

Press Release

Combined Press Release

1 Apr 2022

Press Release of Petroleum Price

Press Release of Petroleum Price

31 Mar 2022

४०औ वार्षिक साधlरण सभा सम्बन्धि सूचना

४०औ वार्षिक साधlरण सभा सम्बन्धि सूचना

16 Mar 2022

Press Release of Petroleum Price 2078-12-02 24:00 hrs

Press Release of Petroleum Price 2078-12-02 24:00 hrs

16 Mar 2022

Press Release of Petroleum Price

Press Release of Petroleum Price

16 Mar 2022

पुराना तथा टुटेफुटेका जिन्सी सामाग्रीहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना

पुराना तथा टुटेफुटेका जिन्सी सामाग्रीहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना

8 Mar 2022

press Release

2078-11-19

2 Mar 2022

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २२/२०७८-७९) - तहविहिन, टेक्निसियन र बाउजर अपरेटर

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २२/२०७८-७९) - तहविहिन, टेक्निसियन र बाउजर अपरेटर

2 Mar 2022

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २१/२०७८-७९) - कम्प्यूटर, तह ४

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २१/२०७८-७९) - कम्प्यूटर, तह ४

1 Mar 2022