Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 107.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 95.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 95.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 94.50/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1000.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1350.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Vacancy

Vacancy

अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (सूचना न. १५/२०७५-७६)

Dec 16, 2018

बढुवा सिफारिश गरिएको बारे सूचना (सूचना न. १२/२०७५-७६)

Dec 12, 2018

अन्तर्वार्ता समय सच्चाइएको सम्बन्धि सूचना (सूचना न. ११/२०७५-७६)

Dec 12, 2018

अन्तर्वार्ता समय परिवर्तन गरिएको सम्बन्धि सूचना (सूचना न. १०/२०७५-७६)

Dec 12, 2018

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको आन्तरिक प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारे सुचना (सूचना न. ८/२०७५-७६)

Nov 20, 2018

अस्वीकृत दरखास्त बारे सूचना (सूचना न. ७/२०७५-७६)

Nov 16, 2018

लोकसेवा आयोग बाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सूचना न. ६/२०७५-७६)

Nov 16, 2018

सूचना नम्वरः ३/२०७५–७६ खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि प्राप्त कूल दरखास्त संख्या

Nov 11, 2018

लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७५–७६)

Oct 5, 2018

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना(सूचना नम्वरः २/२०७५–७६)

Oct 5, 2018