Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 96.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 85.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 85.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 75.00/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 950.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1375.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Vacancy

Vacancy

लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सूचना नम्वरः ६/२०७६-७७)

Mar 6, 2020

लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ५/२०७६-७७)

Jan 24, 2020

लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षासम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना(सूचना नम्वरः ४/२०७६-७७)

Jan 24, 2020

जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सूचना (सूचना नम्वरः ३/२०७६-७७)

Jan 24, 2020

अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (सूचना न. १५/२०७५-७६)

Dec 16, 2018

बढुवा सिफारिश गरिएको बारे सूचना (सूचना न. १२/२०७५-७६)

Dec 12, 2018

अन्तर्वार्ता समय सच्चाइएको सम्बन्धि सूचना (सूचना न. ११/२०७५-७६)

Dec 12, 2018

अन्तर्वार्ता समय परिवर्तन गरिएको सम्बन्धि सूचना (सूचना न. १०/२०७५-७६)

Dec 12, 2018

लोकसेवा आयोग बाट लिइएको आन्तरिक प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारे सुचना (सूचना न. ८/२०७५-७६)

Nov 20, 2018

अस्वीकृत दरखास्त बारे सूचना (सूचना न. ७/२०७५-७६)

Nov 16, 2018