Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Charali,Biratnagar,Mahendranagar(Dhanusa),Birgunj,Amlekhjung,Bhalbari,Nepalgung,Dhangadi)     Petrol(MS):NRs 167.5/L  •   Diesel(HSD):NRs 157.5/L  •   Kerosene(SKO):NRs 157.5/L  •  Aviation Fuel Duty Free:USD 1035.0/KL  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):NRs 136.0/L  •   LP Gas:NRs 1895.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)       (Surkhet,Dang)     Petrol(MS):NRs 169.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 159.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 159.0/L  •  Aviation Fuel Duty Free:USD 1035.0/KL  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):NRs 136.0/L  •   LP Gas:NRs 1895.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)       (Kathmandu, Pokhara, Dipayal)     Petrol(MS):NRs 170.0/L  •   Diesel(HSD):NRs 160.0/L  •   Kerosene(SKO):NRs 160.0/L  •  Aviation Fuel Duty Free:USD 1035.0/KL  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):NRs 136.0/L  •   LP Gas:NRs 1895.0/cyl    •(Price applicable within 15KM of the depot only)      

Notice

Notice

Press Release of Petroleum Price

Press Release of Petroleum Price 2068-12-22

6 Apr 2022

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगंज, बारा )

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगंज, बारा )

4 Apr 2022

Press Release

Combined Press Release

2 Apr 2022

Press Release of Petroleum Price

Press Release of Petroleum Price

1 Apr 2022

४०औ वार्षिक साधlरण सभा सम्बन्धि सूचना

४०औ वार्षिक साधlरण सभा सम्बन्धि सूचना

17 Mar 2022

Press Release of Petroleum Price 2078-12-02 24:00 hrs

Press Release of Petroleum Price 2078-12-02 24:00 hrs

17 Mar 2022

Press Release of Petroleum Price

Press Release of Petroleum Price

17 Mar 2022

पुराना तथा टुटेफुटेका जिन्सी सामाग्रीहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना

पुराना तथा टुटेफुटेका जिन्सी सामाग्रीहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना

9 Mar 2022

press Release

2078-11-19

3 Mar 2022

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २२/२०७८-७९) - तहविहिन, टेक्निसियन र बाउजर अपरेटर

अन्तिम नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं. २२/२०७८-७९) - तहविहिन, टेक्निसियन र बाउजर अपरेटर

3 Mar 2022